Przewodniczący:

prof. dr hab. Bogusław FIEDOR - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Zastępcy:

prof. dr hab. Krzysztof JAJUGA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław OWSIAK - Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków


Członkowie Prezydium:

prof.dr hab. Adam BUDNIKOWSKI - Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek RATAJCZAK - Uniwersystet Ekonomiczny, Poznań

prof. dr hab. Stanisław URBAN - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław


Sekretarz Naukowy:

prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań