1. dr hab. Leszek BALCEROWICZ – Szkoła Główna Handlowa

 2. prof. dr hab. Marek BELKA – Narodowy Bank Polski

 3. prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 4. prof. dr hab. Tadeusz BORYS – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 5. prof. dr hab. Adam BUDNIKOWSKI – Szkoła Główna Handlowa

 6. prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI –Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 7. prof. dr hab. Czesław DOMAŃSKI – Uniwersytet Łódzki

 8. prof. dr hab. Bogusław FIEDOR – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 9. prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA – członek korepondent PAN

 10. prof. dr hab. Marian GORYNIA – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 11. prof. dr hab. Jerzy HAUSNER – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 12. prof. dr hab. Witold JUREK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 13. prof. dr hab. Bogdan KLEPACKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 14. prof. dr hab. Grzegorz W. KOŁODKO – WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa

 15. prof. dr hab. Andrzej KOWALSKI - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa

 16. prof. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI, Uniwersytet Łódzki

 17. prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA  - Szkoła Główna Handlowa

 18. prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 19. prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI - Uniwersytet Gdański

 20. prof. dr hab. Jacek OSIEWALSKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 21. prof. dr hab. Stanisław OWSIAK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 22. prof. dr hab. Emil PANEK - Uniwersytet Ekononiczny, Poznań

 23. prof. dr hab. Walenty POCZTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 24.  prof. dr hab. Wiesława PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 25. prof. dr hab. Marek RATAJCZAK – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 26. prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 27. prof. dr hab. Zdzisław SADOWSKI – członek korespondent PAN, zm. 06.12.2018 r. 

 28. prof. dr hab. Andrzej SŁAWIŃSKI – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 29. prof. dr hab. Waldemar TARCZYŃSKI - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 30. prof. dr hab. Stanisław URBAN - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, zm. 13.11.2017 r.

 31. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Aleksander WELFE - Uniwersytet Łódzki

 32. prof. dr hab. Andrzej WIATRAK - Uniwersytet Warszawski

 33. czł. koresp. PAN prof. dr hab. Jerzy WILKIN – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa

 34. prof. dr hab. Andrzej WOJTYNA – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

 35. prof. dr hab. Jerzy ZABCZYK - członek korespondent PAN, Instytut Matematyczny PAN

 36. prof. dr hab. Janusz ŻMIJA – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie